PRIMARIA BARBULETU

INFORMATII UTILE

EVENIMENTE

HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2011

Hotarari ale Consiliul Local Barbuletu 2011


 1. Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia din cadrul "Programului privind instalarea sistemelor de incalzire"

 2. Privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Barbuletu pe anul 2011

 3. Privind aprobarea Planului de Investitii al Comunei Barbuletu pe anul 2011

 4. Privind mentinerea limitelor minime ale veniturilor medii lunare pentru beneficiarii Legii 416/2001

 5. Privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă

 6. Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru beneficiarii Legii 416/2001

 7. privind aprobarea definitive a deficitului exercitiului financiar al anului 2010

 8. privind aprobarea acuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pe anul 2011

 9. privind acordarea unor scutiri, facilitati sau diminuari ale axei de habitat cu destinaţie specială

   
 10. privind stabilirea limitelor veniturilor potentiale ... în vederea acordarii ajutorului social

 11. privind încheierea contractului de asistenta juridică

 12. privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2010